Help de bevolking van Oekraïne

Vrijwillige Schuldhulpmaatje

Woensdag 31 juli 2019

Door ApeldoornPaktaan

Schuldhulpmaatjes helpen mensen die aangeven hulp te kunnen gebruiken om overzicht te krijgen in hun vaak problematische financiële huishouding. Vaak is er sprake van schulden waar men geen overzicht over heeft.

Werkzaamheden vrijwillige schuldhulpmaatje: je bent vertrouwenspersoon en helpt bij het ordenen van schulden, inkomsten en uitgaven. Je begeleidt hulpvragers bij hun contacten met bijv. de Gemeente, woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars en andere instanties. Je richt je altijd op het versterken van de zelfwerkzaamheid.

De Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn is een initiatief van de Protestantse Diaconie en de RK Diaconie. De Samenwerkende partners zijn: Leger des Heils, Gemeente  Apeldoorn (Stadsbank), De Kap, Humanitas.

Voor informatie/aanmelding: ferry@schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl
Deze vrijwilligersvacature word je aangeboden door Apeldoorn Pakt Aan, Brinklaan 268, telnr. 055-5270581. Voor meer vrijwilligersvacatures: www.apeldoornpaktaan.nl

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?