De stem van: Strenge handhaving op verkoop alchohol

Dinsdag 18 maart 2014

Door Redactie

De stem van

Apeldoorn Direct en DestemvanApeldoorn willen de interactie tussen de kiezers en raadsleden stimuleren.  Het doel is om zoveel mogelijk Apeldoorners te helpen kiezen zodat zij gaan stemmen op 19 maart 2014.

De veertien Apeldoornse politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben de stemwijzer ingevuld. Vandaag geven wij inzicht in de stelling: Streng handhaven op verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar

Eens met de stelling:

Partij voor de Dieren: Wij vinden dat schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aangepakt moet worden. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.

Hart voor Apeldoorn: Onderschrijft de risico’s van alcohol o.a. de negatieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen en een vergrote kans op een alcoholvergiftiging. Alcoholgebruik op jonge leeftijd gaat vaak samen met geweld en agressie en (verkeers)ongevallen.

Sleutelpartij: De leeftijdsgrens mag best hoger.

VVD: Dit is een wettelijke taak en deze dient dus adequaat te worden vervuld. De VVD ziet geen enkele reden om de wet niet te handhaven.

VSP: Wij zijn er voor dat wetten worden gehandhaafd; ook al past het ons soms niet helemaal. In dit geval is het alcohol onder de 18 jaar. Handhaven dus en niet terecht komen in een gedoogspiraal. Dat werkt alleen maar rechtsongelijkheid in de hand.

ChristenUnie: Juist in het begin moet stevig gehandhaafd worden. Als je dit nu laat lopen, is het straks veel moeilijker.

SGP: Ja, gezien de gezondheidsrisico’s voor jongeren. Maar de politie heeft ook andere taken en kan niet alle verkooppunten controleren. De eigen verantwoordelijkheid van jongeren, opvoeders, horeca en supermarkten is daarom eveneens belangrijk.

PSA: Mee eens. Gezondheid van jongeren is belangrijk. Evenals een goede voorlichting. Handhaven is moeilijk dit zal afhangen van voldoende handhavingspersoneel.

Leefbaar Apeldoorn: Wij willen zo min mogelijk regels, maar regels die de landelijke overheid stelt hebben wij lokaal maar uit te voeren. Dit betekent dat er voldoende mensen en middelen beschikbaar moeten zijn om deze handhaving op een goede wijze uit te kunnen voeren.

GroenLinks:  Alle wetten en regels dienen nageleefd te worden. Verkoop van alcohol, drugs en sigaretten aan jongeren heeft een negatieve impact op op hun gezondheid en verdient daardoor speciale aandacht bij de handhaving.

CDA: Alcoholgebruik onder jongeren willen we terugdringen. Maar daarin kiest het CDA meer voor preventie dan voor handhaving.

Gemeentebelangen: Voorkomen van alcoholgebruik door jongeren is niet alleen een taak van politie, maar ook van horeca-exploitanten en vooral ook van de ouders. Handhaven is wenselijk maar geen sluitende oplossing van drankmisbruik door jongeren.

Neutraal ten opzichte van de stelling:

D66 wil dat er bij de handhaving prioriteit gegeven wordt aan het bestrijden van alcoholgebruik door kinderen jonger dan 16 jaar. Hoe jonger, hoe schadelijker het gebruik

Oneens met de stelling:

PvdA: Voorlichting en beïnvloeden van ouders hebben meer effect op de jongeren. De opstelling van ondernemers  controleren zal meer effect hebben dan handhaving bij de jongeren.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?