Onderzoek: Apeldoorn moet stedelijk imago versterken

Dinsdag 7 maart 2017

Door Redactie

Apeldoorn Marketing

De stad Apeldoorn is bij gezinnen buiten de gemeente bekend en gewaardeerd vanwege het groen en de  veilige omgeving. Dit blijkt uit een imago onderzoek dat door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) in opdracht van Apeldoorn Marketing is uitgevoerd onder 400 respondenten.. Ook de strategische ligging en bereikbaarheid van de stad scoren goed. Onbekender is dat Apeldoorn veel grootstedelijke voorzieningen en bovengemiddeld veel werkgelegenheid heeft.  Apeldoorn Marketing laat het imago-onderzoek uitvoeren onder drie groepen, te weten gezinnen, werknemers en toeristen.
 
Waardering
Bij eerder landelijk onderzoek door Gerard Marlet is de woonaantrekkelijkheidsindex opgesteld. Indicatoren van deze index zijn de bereikbaarheid van banen, het culturele aanbod, veiligheid, het aandeel koopwoningen in de woningvoorraad, de nabijheid van natuurgebieden, de kwaliteit van het culinaire aanbod, de aanwezigheid van een universiteit en het historische karakter van de stad. Uit het onderzoek van de HAN blijken jonge gezinnen met name indicatoren als natuur, veiligheid, geografische ligging en werkgelegenheid belangrijk te vinden.
 
Bekend
Uit het onderzoek onder jonge gezinnen blijkt, dat Apeldoorn bij hen bekend staat als een plaats waar veel natuurbeleving is, kinderen en anderen veilig kunnen leven en vrij goed bereikbaar. Deze factoren zijn voor hen belangrijk én Apeldoorn scoort hierop goed. Dat imago wil Apeldoorn Marketing dan ook bewaken.
 
Nog niet bemind
Gezinnen vinden de werkgelegenheid in de omgeving en een attractief stedelijk vrijetijdsaanbod (met name funshopping) belangrijk, maar op deze onderdelen hebben ze nog geen bijzonder positief beeld van Apeldoorn. Hier zit nog een gat tussen de identiteit en het imago van de stad. Deze factoren zijn wel bovengemiddeld in de stad maar nog onvoldoende bekend bij de onderzoekspopulatie. Hier zit een taak voor Apeldoorn Marketing om het beeld bij te stellen.
 
Kansen voor Apeldoorn 
Uit het HAN-onderzoek blijkt verder dat Apeldoorn zich het beste kan richten op (aanstaande) gezinnen die nu nog in de Randstad wonen. Enerzijds heeft Apeldoorn ten opzichte van de Randstad een onderscheidend beter aanbod op voor gezinnen belangrijke factoren als de nabijheid van natuur, veiligheid en de beschikbaarheid van koopwoningen tegen een redelijke prijs. Dat lijkt al redelijk bekend bij de doelgroep. Anderzijds biedt Apeldoorn ook stedelijke attracties en volop werkgelegenheid in de IT, maakindustrie en andere sectoren. Dat is nog niet bekend, maar wel belangrijk voor gezinnen uit de Randstad.
 
Over het onderzoek
Het HAN onderzoek is uitgevoerd door Melanie Duim onder begeleiding van Roeland Tameling. Apeldoorn Marketing wil hiermee inzicht krijgen in de specifieke behoeften van de doelgroepen waar Apeldoorn zich op richt. Daarom heeft de citymarketing organisatie 400 mannen en vrouwen met (jonge) kinderen die buiten Apeldoorn wonen een online vragenlijst voorgelegd.
De stichting Apeldoorn Marketing is verantwoordelijk voor de versterking van het imago van de stad bij met name jonge gezinnen, professionals en Veluwebezoekers. Meer informatie is te vinden op www.apeldoornmarketing.nl.

Elke maandag onze verhalen in de mail?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer lezen over cultuur

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!