College wil stoppen met ID- en Wiw-regeling

Donderdag 21 juni 2012

Door Redactie

StrangeArt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn ziet niet langer mogelijkheden om de ID- en Wiw-regeling na 1 januari 2013 overeind te houden. In een brief aan de gemeenteraad heeft het college laten weten dat continuering van de regeling een te groot beslag legt op het participatiebudget. Daardoor zou het helpen van andere werkzoekenden in gevaar komen.

“Een heel moeilijke keuze,” zegt wethouder Werk en Inkomen Johan Kruithof. “Natuurlijk willen we graag deze mensen aan het werk houden. Het is een kwetsbare groep, we voelen ons verantwoordelijk voor hen. Deze mensen hebben jarenlang zinvolle arbeid verricht. Tegelijkertijd kunnen we het niet maken om buitenproportioneel veel geld te besteden aan het instandhouden van een beperkt aantal banen, waar 2900 andere werkzoekenden óók recht hebben op begeleiding naar werk.”

De gemeente zal tot 1 januari 2013 de ID/Wiw’ers blijven begeleiden. “Uiteraard hopen wij dat werkgevers alles op alles zullen zetten om zoveel mogelijk werkplekken te behouden. Wie geen plek heeft gevonden voor die tijd, stroomt de WW in. Ook bij die aanvraag zal de gemeente de medewerkers helpen,” zegt Kruithof.

Vorig jaar april besloot de gemeenteraad al dat de ID/Wiw-regeling per 1 januari 2013 moet worden beëindigd. Wel nam de raad een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om zoveel mogelijk mensen te helpen aan een reguliere baan, en te kijken of door loondispensatie – een aanvulling door de gemeente op de ‘loonwaarde’ van het verrichte werk – mensen aan het werk gehouden kunnen worden. De motie liep hiermee vooruit op de Wet werken naar vermogen.

Het college is voortvarend aan de slag gegaan met de motie. Van de 126 mensen die op 1 april vorig jaar nog onder de regeling vielen, zijn dat er nu nog 97. De verwachting is dat de komende maanden nog eens 12 mensen zullen uitstromen. Het helpen van mensen aan regulier werk is ingewikkeld; zowel de gemeente als werkgevers en werknemers hebben te maken met beperkte mogelijkheden en middelen.

Door het schrappen van de Wet werken naar vermogen in het lente-akkoord krijgt de gemeente niet de mogelijkheid om loondispensatie in te zetten voor deze groep medewerkers. De gemeente heeft gekeken naar de mogelijkheid om loonkostensubsidie in te zetten. Het college is van oordeel dat dit een te groot beslag legt op het participatiebudget.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?