De stem van: bezuinigen of belastingen verhogen

Maandag 17 maart 2014

Door Redactie

De stem van

Apeldoorn Direct en DestemvanApeldoorn willen de interactie tussen de kiezers en raadsleden stimuleren. Het doel is om zoveel mogelijk Apeldoorners te helpen kiezen zodat zij gaan stemmen op 19 maart 2014.

De veertien Apeldoornse politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben de stemwijzer ingevuld. Vandaag geven wij inzicht in de stelling: Om de begroting sluitend te krijgen: bezuinigen of belastingen verhogen

VVD: De lasten voor burgers en ondernemingen zijn al erg hoog, er is zeker nog ruimte om te bezuinigen op de gemeentelijke kosten. Hierbij dienen er echte keuzes te worden gemaakt en niet overal enkel een klein beetje bezuinigd te worden.

VSP: De rek is er inmiddels bij de burger uit; bezuinigen is onderhand de enige manier om de begroting sluitend te krijgen.

Leefbaar Apeldoorn vindt dat de woonlasten niet verhoogd moeten worden. Een solide overheid betekent dat we niet meer uitgeven dan we binnen krijgen en dat er dus zo nodig bezuinigd moet worden.

Hart voor Apeldoorn wenst een degelijk en gezond beleid, met een begroting die sluitend is met een redelijke reserve voor tegenvallers. De gemeentelijke belastingdruk mag niet boven het landelijk gemiddelde liggen. Niet de rekening naar de toekomst verschuiven.

CDA: Wanneer wij kijken naar het financieel beleid en de vraag naar mogelijke extra bezuinigingen, is ons oog altijd als eerste op de overheid zelf gericht. Het CDA is geen partij die staat voor lastenverzwaring, daar kijken we pas als laatste naar.

SGP: Apeldoorn heeft teveel geld uitgegeven. De gemeente moet dan ook vooral zelf bezuinigen en de lasten niet afwentelen op de burger. Alleen om belangrijke taken zoals veiligheid en een goed sociaal beleid te ontzien kan een hogere belasting nodig zijn.

Groenlinks: Belastingverhoging is in de visie van GroenLinks een laatste redmiddel dat alleen wordt ingezet als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput of als bezuinigingen ongewenste negatieve gevolgen hebben.

ChristenUnie: Bezuinigen geniet de voorkeur,maar je kunt belastingverhoging niet uitsluiten. Met belastingverhoging mag je echter nooit beginnen, want het is te gemakkelijk om daarmee keuzes te vermijden.

Sleutelpartij: Bezuinigen dwingt tot kritische doorlichting, hetgeen tot verbetering kan leiden (het kan ook goedkoper met behoud van het goede).

Gemeentebelangen vindt verhoging van de gemeentebelasting momenteel onacceptabel, gezien de sterk afgenomen koopkracht. Het blijft daarom nodig continu kritisch te blijven kijken naar de gemeentelijke uitgaven.

D66: Pas als verder bezuinigen ten koste gaat van essentiële voorzieningen verhogen we de OZB. D66 spant zich in om de riool- en afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden, zodat het bedrag dat u aan de gemeente overmaakt niet of minimaal stijgt.

Partij voor de dieren: Apeldoorn heeft de laatste tijd al heel veel bezuinigd en ook de belastingen verhoogd. De rek is er nu uit. We moeten proberen rond te komen anders zijn we genoodzaakt om artikel 12-status aan te vragen.

PvdA: Apeldoorn heeft de laatste jaren meer bezuinigd dan welke gemeente in Nederland. Wij willen terughoudend zijn met iedere bezuiniging, om te verkomen dat de kerntaak van de overheid wordt aangetast.

PSA: Als het nodig is om het niveau van sociale- en maatschappelijke voorzieningen te handhaven, is een beperkte verhoging van de OZB acceptabel.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?