Gemeente stelt Uitvoeringsnota Zorg voor Jeugd beschikbaar voor inzage

Woensdag 9 juli 2014

Door Redactie

Medea Huisman

De gemeente Apeldoorn bereidt zich voor op de komst van de Jeugdzorg per 2015. Om bewoners, zorgaanbieder en andere betrokken inspraak te geven op de Uitvoeringsnota Zorg voor Jeugd, de verordening en de subsidieregeling heeft de gemeente de stukken van 10 juli tot 14 augustus beschikbaar gesteld ter inzage.
 

De stukken in het kort:

De Uitvoeringsnota Zorg voor Jeugd geeft aan hoe de Jeugdwet in Apeldoorn wordt georganiseerd. Daarbij wordt samengewerkt met de andere regiogemeenten. De nota beschrijft onder andere de manier waarop inwoners toegang kunnen krijgen tot de jeugdhulp en welke budgetten de gemeente beschikbaar heeft voor deze zorg.
Lees de Uitvoeringsnota Zorg voor Jeugd (pdf, 2,3 MB)

De verordening geeft vervolgens aan op welke wijze en onder welke voorwaarden aanspraak kan worden gemaakt op zorg voor kinderen en/of gezinnen. In de verordening wordt beschreven om welke voorzieningen het gaat, hoe de aanvraagprocedure is en welke rechten en plichten aanvragers hebben.
Lees de Verordening Zorg voor Jeugd (pdf, 813 kB)

De subsidieregeling geeft aan waarvoor subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders. Daarbij wordt de wijze van subsidieverstrekking en de planning aangegeven. Aanbieders kunnen op basis van de subsidieregeling hun aanvraag voor subsidie 2015 voorbereiden en indienen.
Lees de Subsidieregeling Overige Voorzieningen Jeugd (pdf, 240 kB)
 

Inspraak bijeenkomst

De gemeente organiseert op maandag 14 juli een inspraakbijeenkomst in het stadhuis. Deze avond worden de stukken met een presentatie toegelicht en is er ruimte om vragen te stellen. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

Bron: Gemeente Apeldoorn | 08-07-14

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?