Hoera! Koeien weer in de wei!

Zaterdag 29 maart 2014

Door Redactie

Medea Huisman

Steeds meer boeren besluiten hun koeien het hele jaar op stal te houden. Verschillende fracties in de Apeldoornse gemeenteraad baart dit zorgen. Daarom willen zij komende tijd positieve aandacht geven aan de boeren die hun koeien wel naar buiten doen. Op zaterdag 29 maart zullen vertegenwoordigers van onder andere Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, PSA en Gemeentebelangen bij boer Gerrit Pannekoek uit Beemte Broekland het nieuwe weideseizoen voor de koeien feestelijk inluiden. Dit is de eerste actie van een reeks activiteiten om weidegang in de gemeente Apeldoorn te promoten.

Een koe in de wei: Beeldbepalend voor ons Nederlandse landschap en van groot belang voor het dierenwelzijn. Dat de koeien naar buiten gaan, lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet: weidegang toont een gestaag afnemende trend. In 2011 weidde in Nederland 17% van de melkveestapel dag en nacht, 53% alleen overdag en 30% helemaal niet (CBS, 2011). In Apeldoorn gaat ongeveer 16% van de koeien niet naar buiten. Veehouders hebben daar vaak logische argumenten voor: groei van de omvang van de veestapels, de overstap naar automatisch melken, een verslechterde verkaveling en steeds grotere nadruk op kostprijs en efficiëntie van het productiesysteem. Daarnaast moeten veehouders de verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu minimaliseren en dat lukt doorgaans beter wanneer de koeien op stal staan. Daar komt bij dat onder veehouders maar ook in onderzoek, onderwijs en voorlichting de aandacht voor en kennis van weidegang de laatste decennia zijn afgenomen. De nieuwe vragen en uitdagingen rond weidegang werden daardoor niet van een antwoord voorzien. En de klassieke voordelen van weidegang verdwenen uit beeld: gezondere benen en klauwen, minder ammoniakemissie, een beter imago en, in veel gevallen, een lagere kostprijs.

De verwachting voor de komende jaren is gezien de economische situatie (de melkprijs), afschaffen melkquota, de schaalvergroting in de landbouw, dat in snel tempo steeds meer boeren zullen overstappen naar een melkveehouderij zonder weidegang. Aan deze verwachte ontwikkeling zouden volgens een aantal onderzoeken een aantal nadelige kleven m.b.t. het karakterisieke cultuur landschap, kwaliteit van de melk en het dierenwelzijn. Verschillende Apeldoornse fracties zetten zich om deze redenen in voor meer weidegang.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?