Hooggespannen verwachtingen

Dinsdag 12 februari 2013

Door Hoogspanningondergronds

Jorrit van Eijck

Het ‘dossier’ Hoogspanningsmasten Apeldoorn-Zuid is onderhand een hoofdpijndossier.

Op woensdag 13 februari 2013 zullen Provinciale Staten besluiten over een  mogelijke bijdrage van 1,5 miljoen euro, voor het slechts gedeeltelijk ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Apeldoorn- Zuid.

Staat er iemand bij stil dat deze kortzichtige, halve maatregel de kans op volledige verkabeling in Apeldoorn Zuid ondermijnt?

Is er nog aandacht voor het feit dat wethouder Kruithof en zijn voorganger consequent informatie hebben achtergehouden voor de Apeldoornse gemeenteraad en de burger?

–          De wethouders hebben vijf jaar lang volgehouden dat de Provincie bijdraagt aan het ondergronds brengen. In werkelijkheid is er pas op 29 januari  2013 (!) een formele aanvraag bij de Provincie gedaan. De Provincie moet dus nog beslissen over een bijdrage. Was dit jaren geleden bekend geweest, voor de crisis, dan had de gemeenteraad misschien zelf geld beschikbaar gesteld.

–          Niet alleen heeft de gemeente Apeldoorn geen overeenkomst met de Provincie Gelderland afgesloten, ook heeft zij nagelaten een contract met Tennet af te sluiten waarin het budget is vastgelegd. Hierdoor heeft Tennet steeds hogere bedragen kunnen vragen.

–          De Gemeente Apeldoorn, die jarenlang beloofde dat het gehele tracé in Apeldoorn Zuid verkabeld zou worden, breekt haar belofte, en gaat voor een verkort tracé omdat ze ad hoc een oplossing voor de Vogelwijk wil.

En dan is het 13 februari…..

Stel je voor dat de Provinciale Staten besluiten dat ze €1,5 Mio gaan bijdragen. De plannen voor de halve verkabeling worden door de gemeente verder uitgewerkt. Er verschijnen levensgevaarlijke stijgpunten in een kinderrijk park, de groene long van de wijk, waar dat soort voorzieningen helemaal niet thuis horen.

De relatief bescheiden investering die nodig is om de laatste honderden meters te verkabelen wordt niet gepleegd en een complete buurt met honderden mensen wordt door de gemeente in de kou gezet.

Zou het college iets verder kijken dan haar neus lang is, dan zou men in zien dat het helemaal niet slim is om nu voor een halve oplossing te gaan.

Binnen ettelijke weken komt de Minister met een brief aan de Kamer over hoe om te gaan met de verkabeling van o.a. 150kV tracés in stedelijk gebied.

Het is zeer waarschijnlijk dat er vanuit het Rijk geld beschikbaar komt om mee te investeren in dergelijke projecten. Nu nog staat de hoogspanningslijn in Apeldoorn Zuid in de top 10 prioriteitenlijst van Tennet voor verkabeling. Door halfbakken maatregelen kan het college deze prioritering ondermijnen en is Apeldoorn als geheel een stuk verder van huis.

Niet alleen de gemeente laat bewoners in de kou staan. De Wijkraad Zuid evenzo. Op 11 februari jl. is er in De Stentor te lezen  “Enkele jaren geleden waren er plannen om de kabels in de hele bebouwde kom van Zuid onder de grond te brengen. Inmiddels is dat versoberd tot het gedeelte vanaf het transformatorstation tot en met Dok Zuid, in het Zuiderpark. Een groep bewoners van de Schiestraat en omgeving vindt echter dat de kabels ook in hun buurt uit de lucht moeten. Voor de wijkraad leverde dat een dilemma op. Er op inzetten om ook dat laatste stuk ondergronds te krijgen, heeft het risico dat het hele project – dus ook aanpak van de Vogelbuurt – vertraging oploopt. Daar echter is de nood het hoogst, oordeelt de wijkraad.”

Van eerdere onpartijdigheid door deze Wijkraad is niet langer sprake. In een mail van 20-10-2012 schrijft zij aan ons comité:  “Wijkraad Apeldoorn Zuid heeft uw vragen/verzoeken binnen het bestuur besproken. Het standpunt is om in deze zo netelige kwestie als Wijkraad geen standpunt in te nemen. Het betreft hier namelijk twee grote groepen bewoners die elk een volledig andere mening over de voorgenomen versoberingsmaatregel van de gemeente hebben. Er is heel duidelijk sprake van conflicterende belangen tussen beide groeperingen.”

In De Stentor staat echter op 11 februari het volgende: “De wijkraad kiest daarom voor de Vogelbuurt, waar de bewoners al jaren ‘aan het lijntje worden gehouden’.”

Hiermee trekt zij niet alleen haar onpartijdigheid in, maar lijkt ook twee buurten tegen elkaar op te zetten. En wie is hier nu eigenlijk de Zwarte Piet?

Is het vreemd dat er een groep bewoners op staat om gevaarlijke, zware stijgpunten in het Zuiderpark te willen voorkomen? Is het vreemd dat wij willen wijzen op de gebreken in dit gehele proces? En is het vreemd dat wij willen wijzen op mogelijkheden en kansen die er liggen als we even wat verder kijken? Wij willen niet scoren voor onszelf, maar nemen onze kinderen in ogenschouw en krijgen de rillingen van voorbeelden van stijgpunten in het land.

Graag zien we dat de Gemeente Apeldoorn, de woningbouwvereniging, de Provincie en het Rijk tot een oplossing komen die de belangen van alle bewoners in Apeldoorn Zuid dient.

Buurtcomité Hoogspanning Ondergronds

www.hoogspanningondergronds.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Nikki van de redactie
Meer dan 1.500 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!