‘Ik treed af…ik treed af”

Donderdag 2 februari 2012

Door Redactie

Wethouder Metz treed af, dat wisten we al. Maar volgen er nog meer?

Op dit moment is dé raadvergadering van 2012 aan de gang in het gemeentehuis van Apeldoorn. En wat is het spannend…

Nadat Olaf Prinsen aangaf dat het hele college haar portefeuilles aan de raad aanbiedt, geeft hij ook aan dat vooral conclusie 16 en 18 het hele college diep heeft geraakt. Daarin staat dat het college bewust informatie heeft achtergehouden voor de raad. Hij haalt de dikke van Dale erbij; bewust betekent ‘dus dat het op dat moment bekend was’. Het hele college deelt deze mening niet…

Daarna krijgen Spoelstra en Metz nog het woord. Wat ons vooral opviel aan de woorden van Metz zijn; hij vertrekt met opgeheven hoofd, nooit aan zichzelf gedacht, hij is in het diepste van zijn ziel geraakt, 18 jaar vol toewijding zich ingezet voor de stad en hij heeft zijn doel niet bereikt (!). Hij kreeg een laf applausje van ongeveer tien mensen in de zaal…

Daarna is de beurt aan de partijen en de PVDA mag aftrappen.

PVDA voelt zich mede verantwoordelijk, en ze vragen zich af hoe het nu verder moet. De klokkenluiders hebben het nog steeds moeilijk en dat blijft dus lastig. Maar ze willen hier graag verandering in. PVDA respecteert de keuze van Metz om af te treden.

PSA vindt dit hele gebeuren volstrekt onaanvaardbaar. En wat de PSA betreft mag wethouder Spoelstra vertrekken.

Gemeentebelangen vindt de conclusies uit het rapport onthutsend. Vakmanschap is uit de wind geslagen. Het lijkt wel een piramidespel. Het college heeft altijd voor het maximale gekozen in plaats van het gemiddelde. Er zijn in den lande colleges voor minder gevallen. Gemeentebelangen vindt dan ook dat het hele college moet opstappen.

Deze mening deelt D66 niet. Dit is een zwarte dag voor Apeldoorn. D66 steekt de hand in eigen boezem en hoopt dat er lering wordt getrokken uit dit rapport. D66 wil naar de toekomst kijken en vindt dat dit college moet aanblijven om Apeldoorn erboven op te helpen. Ze benadrukt dat toen in 2010 wethouder Prinsen de portefeuille grondzaken kreeg, zij niet wisten dat dit zo’n grote beerput was (!). “D66 kreeg een beerput met deksel doorgeschoven en daar zat geen briefje op.”

Het CDA vindt dat wethouder Spoelstra een grotere rol had in het geheel dan in dit rapport naar voren komt. In de aanbevelingen van het rapport kunnen zij zich vinden. Wel heeft het CDA een motie opgesteld om aan de verbeteringen te gaan werken, “we moeten door deze zure appel heen.”

Het SGP is geschokt dat de raad niet tijdig en goed is geïnformeerd. Zelfs na de Reesink affaire. De raad heeft een te groot vertrouwen in het college gehad en dus moet de controlerende rol van de raad beter. De dienst RO moet ook beter.

Leefbaar Apeldoorn onderstreept de conclusies uit het rapport. Maar vragen zich af, is het college nu wel of niet goed geïnformeerd? wie was er nu precies verantwoordelijk? Staatsrechtelijk is het hele college verantwoordelijk, maar moreel?
“Er moet nooit meer fouten worden gemaakt met gemeenschapsgeld”.

Bij Groen Links nam oud wethouder Boddeke het woord. Hij voelt zich mede verantwoordelijk voor de cultuur die heerst op de 5e verdieping van het gemeentehuis. Hij geeft aan de geschiedenis zich op meerdere terreinen herhaalt. Door gebrek aan tegenspraak en tunnelvisie; “dat er verlies geleden zou worden door de crisis, dat is duidelijk, maar dat had nooit zoveel mogen zijn.”

De VVD begint met de woorden; “wat hebben wij er met z’n allen een potje van gemaakt!” Er is niet gebruik gemaakt van de belangrijkste functie van de raad, namelijk de controlerende functie.
Het bewust en onjuist informeren roept bij de VVD de woorden ‘belazeren’ op. Zij leveren een aantal amendementen in.
“Als dit Den Haag zou zijn, dan zouden er in maart nieuwe verkiezingen komen”. Uiteraard heeft de VVD respect voor het aftreden van Metz.

Hierna is er pauze en zal de commissie die het rapport heeft opgesteld reageren op de vragen en zullen de amendementen en moties worden behandeld.
Tot zover voor nu!

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?