Meer banen, kansen voor iedereen

Woensdag 15 februari 2017

Door Marianne Zegwaard-Waanders

Rabobank

Om het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering omlaag te brengen, zijn meer banen nodig. Onder andere banen in de maakindustrie. Hoe zit dat in Apeldoorn? De gemeente, de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA) en VNO-NCW sloegen de handen ineen. Gezamenlijk werkten zij aan de economische agenda 2017. Over de ideeën daarachter en de status, spraken wij voorzitter van de BKA, Edwin Boekhorst en de wethouder van Economische zaken, Mark Sandmann. De wethouder is er trots op dat deze agenda, de ruggengraat van het economische beleid, wordt opgesteld in samenspraak met het Apeldoornse bedrijfsleven.

Edwin Boekhorst zegt over de economische agenda het volgende: ,,Het is een belangrijke samenwerking waarmee we willen inspelen op de kansen en mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld goede economische bedrijvigheid en mensen aan banen te helpen. Productie en maakindustrie zijn daarvoor nodig, met het Midden en Klein Bedrijf (MKB) als belangrijke banenmotor. Apeldoorn kenmerkt zich door diversiteit in de sectoren, echter zijn in de loop der tijd banen uitbesteed naar het buitenland met alle gevolgen van dien. Wij willen nu onderzoeken of het mogelijk is deze weer terug te halen naar Apeldoorn.”

Overheid en ondernemen
Sandmann geeft aan dat er een goede basis ligt: ,,We zijn daarbij ook trots op het feit dat Apeldoorn voor twee jaar de titel MKB-vriendelijkste gemeente mag dragen.” Over waar dat aan te danken is, zegt hij: ,,Als wij zeggen dat we willen faciliteren en meedenken, dan zit dat vooral in service. Bijvoorbeeld als een bedrijf wil uitbreiden loopt ’t ie tegen allerlei wet- en regelgeving aan. Daarin willen wij hem de weg wijzen. Speciale relatiebeheerders staan daarvoor opgesteld. Daarnaast een aantrekkelijk vestigingsbeleid.” Boekhorst geeft aan dat de komst van slachterij Ameco een mooi voorbeeld is: ,,Apeldoorn ligt geografisch gunstig, is groen en niet te vergeten, de arbeidsmoraal is er goed. Dus kom maar op.” Sandmann geeft aan dat de komst van Ameco banen oplevert: ,,Iedere baan is er één.”

Geen woorden, maar daden
Over wat een overheid nog meer kan doen, geeft Boekhorst aan mooie visies moeten worden omgezet in concrete acties, oftewel daad bij het woord voegen. En daarvoor zijn duidelijke keuzes, eigenaarschap en verantwoordelijkheid én lef nodig. Daar ligt een uitdaging. Als voorbeeld geeft hij aan dat keuzes niet altijd voor de korte termijn moeten gelden en dat lef nodig is om de kosten voor de baten uit te laten gaan. ,,Het is mooi als de gemeente de laagste prijs heeft. Als het effect is dat dat banen kost, ben je op de lange termijn weer duurder uit. Geen baan, betekent een gang naar een uitkeringsinstantie.” Sandmann: ,,Er zijn vele goede initiatieven opgestart om vraag en aanbod goed af te stemmen. Daarbij zal de automatisering niet stoppen. Kansen liggen er volop voor mensen die wat met hun handen kunnen, loodgieters, automonteurs, noem maar op. Ook is er nu een groot tekort aan kok’s en lassers. Tijd om dat op te lossen.”

Successen en toekomst
Boekhorst: ,,Er zijn zeker goede initiatieven en ook mooie successen en dat moeten we nog meer benutten. Om echt goed te blijven samenwerken, is het van belang dat zowel de ondernemer als de gemeente de ruimte krijgen, of kunnen nemen om dat te doen waarvoor ze staan opgesteld. Houd bij het maken van het beleid de gehele keten in ogenschouw. Dan kijk je vanzelf ook naar de lange termijn.” De wethouder is positief gestemd en krijgt energie van het nieuwe elan dat is ontstaan door de samenwerking: ,,We hebben elkaar in  de ogen gekeken en zaken die niet goed gingen, besproken. Nu ligt er een nieuwe weg open. We werken er aan dat de economische agenda 2017 in het voorjaar zijn beslag krijgt. Wetende dat een gemeente ook altijd te maken heeft met de verschillende belangen, vertrouwen we er toch op dat Apeldoorn de titel MKB-vriendelijkste gemeente ook daadwerkelijk waarmaakt. Dat betekent economische bedrijvigheid met voordelen voor iedereen.”

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?