Meer steun gewenst in lokale aanpak mensenhandel

Dinsdag 4 december 2012

Door christenunie apeldoorn

Apeldoorn Direct

In Apeldoorn strijdt de ChristenUnie al jaren tegen mensenhandel en prostitutie.

Raadslid Miep van der Zee heeft hierin destijds een voortrekkersrol genomen. Op dit moment heeft Apeldoorn een goed uitstapprogramma voor prostituees die willen stoppen met hun “werk”. Onze zorg is wel, dat het gemeentebeleid te weinig wordt ondersteund door landelijke wetgeving die mensenhandel tegengaat. Het is lokaal gezien vaak dweilen met de kraan open. Gelukkig kregen we vorige week hulp in Den Haag van ons nieuwe kamerlid Gert-Jan Segers; hij heropent het debat en bestookt de regering met vragen over prostitutie en mensenhandel.

Hij noemt drie broodnodige veranderingen: een bovenlokale aanpak, een hogere drempel tegen mensenhandel en betere bescherming van slachtoffers. Ik citeer Gert-Jan in deze blog alleen even op het eerste punt: de aanpak is lokaal nog veel te versnipperd en veel te afhankelijk van lokale prioriteiten.

Op welke manier verankeren we bijvoorbeeld de preventie, zodat op alle scholen voorlichting over loverboypraktijken plaatsvindt? Is de minister bereid om, in overleg met zijn collega van VWS, te werken aan de komst van regionale zorgcoördinatoren, waar hulpverleners om vragen? Hoe is de inbedding van de teams Mensenhandel in de nationale politie? De nationale rapporteur heeft haar zorg op dit punt uitgesproken. Hoe kunnen we alsnog komen tot registratie en een betere informatie-uitwisseling nu het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche is aangehouden in de Eerste Kamer?

Ik ben benieuwd naar de antwoorden van de regering op deze vragen van Gert-Jan. Een beter landelijk beleid zou ons lokaal beleid beter verankeren. Ieder mens telt, is geschapen naar Gods beeld en heeft recht op vrijheid om tot bloei te komen. Laten we ons daarvoor inzetten.

Hanna Riezebos – fractievertegenwoordiger ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?