Help de bevolking van Oekraïne

Nieuwe regels persoongebonden budget Wmo en Jeugd

Woensdag 26 november 2014

Door Redactie

Medea Huisman

Het college heeft de uitgangspuntennotitie persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor Jeugdzorg vastgesteld. Met een pgb kan een budgethouder zelf zorg en ondersteuning inkopen. Apeldoorn wil inwoners deze mogelijkheid bieden en wil tegelijkertijd grip houden op de uitgaven.

Wethouder Paul Blokhuis: “We hebben gemerkt dat er veel onzekerheid is door alle veranderingen in de zorg. Ik wil benadrukken dat we met de budgethouders zorgvuldig in gesprek gaan en dat maatwerk per gezin of huishouden voorop staat. Wij hebben goed geluisterd naar de inspraakreacties van budgethouders en de gemeenteraad.” Naar aanleiding van de inspraak is bijvoorbeeld het maximumtarief voor logeeropvang door naasten verhoogd tot 100 euro per etmaal.

Uitgangspunten
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een pgb is de afgelopen jaren sterk gestegen. Om ervoor te zorgen dat cliënten ook in de toekomst gebruik kunnen maken van deze vorm van financiering, zijn regels geformuleerd. De gemeente Apeldoorn ziet het pgb als een waardevol instrument voor budgethouders. Het pgb geeft hen de mogelijkheid om het leven zo in te richten zoals zij dit zelf willen. Met een pgb kan bijvoorbeeld hulp ingekocht worden die goed aansluit op de persoonlijke behoeften van zowel de cliënt als de mantelverzorger, waardoor deze laatste wordt ontlast. De gemeente krijgt minder geld en moet ervoor zorgen dat de uitgaven binnen de begroting blijven. Door individuele gesprekken met cliënten en de invoering van trekkingsrecht hoopt de gemeente dit mogelijk te maken. Eén van onze uitgangspunten is dat we het normaal vinden dat partners, huisgenoten, ouders van kinderen en andere familieleden elkaar helpen als dit nodig is. Als die hulp tot één uur per dag beperkt blijft, staat hier doorgaans geen betaling tegenover.

Trekkingsrecht
Trekkingsrecht houdt in dat de Sociale Verzekeringsbak (SVB) het budget van de pgb’s beheert. In opdracht van de budgethouder betaalt de SVB de rekeningen. De SVB verzorgt hiermee de administratieve ondersteuning voor zowel de budgethouder/cliënt als voor de gemeente. Ook wordt hiermee fraude tegen gegaan. Trekkingsrecht wordt landelijk ingevoerd.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?