Help de bevolking van Oekraïne

Ruim 9.000 Apeldoorners onderweg naar werk

Zaterdag 20 september 2014

Door Redactie

© Medea Huisman

Met de invoering van de nieuwe Participatiewet vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente Apeldoorn de verantwoordelijkheid om meer werkzoekende inwoners naar werk te begeleiden. Er is een conceptbeleidskader opgesteld waarin staat hoe de gemeente de Participatiewet gaat uitvoeren. De concept-kadernota Participatiewet ‘Onderweg naar werk’ ligt de komende vier weken voor inspraak ter inzage in het Stadhuis en via de website apeldoorn.nl/terinzage.

Drie bestaande wetten gaan per 1-1-2015 op in de nieuwe Participatiewet. De Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) worden vervangen door de Participatiewet. Met de invoering van deze nieuwe wet wil het college van B en W de mogelijkheden benutten om meer mensen, waaronder mensen met een arbeidsbeperking, te ondersteunen op hun weg naar werk. Apeldoorn krijgt van de Rijksoverheid echter minder geld om meer inwoners naar werk te begeleiden.

Circa 9.300 inwoners
Alle inwoners met een bijstandsuitkering, met een Wajong-uitkering, met een werkplek bij de sociale werkvoorziening en mensen die geen uitkering ontvangen maar wel werk zoeken, krijgen te maken met de Participatiewet. De nieuwe wet moet de gemeente in staat stellen deze circa 9.300 inwoners van Apeldoorn te laten participeren door budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen. Het doel van de nieuwe wet is om deze mensen aan het werk te helpen of de kansen op deelname aan de arbeidsmarkt op de langere termijn te verbeteren. Voor inwoners die niet, of niet volledig, aan het werk komen, wordt voorzien in een inkomen op tenminste bestaansniveau. In de Participatiewet is een inkomensregeling opgenomen die nog meer dan voorheen is ingericht als een laatste sociaal vangnet.

Werk gaat boven uitkering, is het belangrijkste principe van de Participatiewet. Iedereen die kan werken heeft de verantwoordelijkheid zich in te spannen om aan het werk te komen. Wie nog niet kan werken heeft de verantwoordelijkheid mee te doen naar vermogen. De gemeente zoekt actief de samenwerking met partners, zoals werkgevers, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen om dit doel van de Participatiewet te realiseren.

Werkgevers
Werkgevers zijn de belangrijkste partners voor de gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet. Voor het naar vermogen aan het werk helpen van mensen zijn werkgevers in de lead. De gemeente heeft hierbij een faciliterende en verbindende rol. “Er is onze regio een grote bereidheid bij werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op werk”, aldus wethouder Johan Kruithof

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?