Help de bevolking van Oekraïne

Vanochtend de eerste oranje container uitgereikt

Donderdag 18 oktober 2012

Door Redactie

Wethouder Olaf Prinsen heeft vandaag om 9.00 uur de eerste oranje container uitgereikt aan familie van de Kamp in Lieren. Met een bos bloemen voor mw. van de Kamp werd de overdracht bezegeld. Deze familie doet mee aan de proef met het gescheiden ophalen van kunststof.

Ze vroeg aan de wethouder of er ook boterkuipjes in mochten. Dat mocht van de wethouder, want dat is kunstof. Waarop mw. van de Kamp een emmer pakte met daarin haar kunstof afval, wat ze al verzameld had. Natuurlijk ging dit in de container waardoor deze gelijk in gebruik werd genomen.

Bewoners uit Apeldoorn-Zuid, Apeldoorn-Noord en Klarenbeek/Lieren doen mee waarbij de gemeente Apeldoorn en Circulus drie nieuwe manieren testen om kunststofafval aan huis op te halen. Vanaf half oktober zijn in bovenstaande wijken en dorpen oranje containers te vinden. De gemeente wil door het ophalen van kunststof aan huis het aandeel van kunststof in het restafval terugdringen.

Papier, gft en kunststof zijn ‘waardevolle’ afvalstromen, de inzameling hiervan levert geld op. Circa 65% van al het afval bestaat uit deze stromen. Het inzamelen van deze stromen levert geld op. De verwerking van restafval kost geld. Uit cijfers blijkt dat nog altijd een derde deel van het restafval bestaat uit kunststof. Door het kunststof huis-aan-huis op te halen maakt de gemeente het onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk om de waardevolle stromen gescheiden aan te leveren.

Drie Apeldoornse wijken en een dorp nemen deel aan de proef. In Klarenbeek/Lieren krijgt men, naast de bestaande containers, een extra ‘oranje’ container aangeboden. Kerschoten en delen van het Componisten- en Rivierenkwartier krijgen ook een oranje container. Deze huishoudens kunnen ervoor kiezen om hun grijze container in te leveren om ‘omgekeerd te gaan inzamelen’. De kunststofcontainer leegt Circulus aan huis. Volle vuilniszakken met restafval kunnen bewoners dan wegbrengen naar ondergrondse containers bij hen in de buurt, bijvoorbeeld bij supermarkten. In het Woudhuis start een proef met het ophalen van kunststof in vuilniszakken. De zakken worden opgehaald door mensen die alleen aangepast werk kunnen doen. Deze inzamelmethode is dan ook mede gericht op het creëren van werkgelegenheid. De pilot duurt een half jaar, daarna volgt een evaluatie. Meedoen aan de proef is op vrijwillige basis.

De kunststofproef is een uitvloeisel van het Afvalplan 2008-2012. Op basis van de proef wil de gemeente meer inzicht krijgen in de vraag wat de effecten zijn van de proef op het scheidingspercentage. En natuurlijk wat dit uiteindelijk kan opleveren. De proef start in november en eindigt in mei 2013. Daarna evalueert de gemeente de resultaten.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?