Vernielingen Matenschans

Maandag 2 juni 2014

Door christenunie apeldoorn

Niels Damstra

Afgelopen week stelde onze fractie vragen aan het college over de vernieling van de net geopende speelplaats Matenschans in het Matenpark. De verontwaardiging over deze vernieling is groot: wat een agressiviteit om zo in de openbare ruimte tekeer gaan ten koste van onze kinderen!

De ChristenUnie fractie is blij dat de Gemeente Apeldoorn serieus werk maakt van de wens van de raad om avontuurlijk spelen te stimuleren. Deze plek, net als de waterspeeltuin in het Matenpark, het speelveld in het Zuiderpark, en andere lokaties in Apeldoorn, stimuleren “avontuurlijk spelen”. Met water, klimmogelijkheden en natuur worden onze kinderen lichamelijk en creatief flink uitgedaagd: fantastisch!

Wij schrokken flink van de kosten die de vernielingen aan de Matenschans geven: 10.000 euro. Omdat we als ChristenUnie altijd vooruit willen kijken en zuinig zijn op gemeenschapsgeld, vroegen wij ons direct af: wat is de kans dat dit weer gebeurt? Daarom stelden wij de volgende vragen:

1. Hoe wordt de geschiktheid van de lokatie van een speelplek beoordeeld? Wordt hierbij de natuurlijke sociale controle van de omgeving (zoals langsrijdend verkeer en aanwezige bebouwing) meegewogen? Hoe is dit beoordeeld in het geval van de Matenschans?

2. Hoe beoordeelt het college het risico op jaarlijkse reparatiekosten aan deze en andere speelplekken?

3. Hoe denkt het college dergelijke kosten in de toekomst te voorkomen?

Hanna Riezebos-van der Veen, gemeenteraadslid

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?