Weekboek college: Wie redt de conciërge?

Woensdag 8 december 2010

Door FokkoSpoelstra

Het kabinet Rutte heeft forse bezuinigingen op de sociale zekerheid aangekondigd. Ingeboekt staat onder andere een korting van een half miljard euro op het reïntegratiebeleid. Doel van reïntegratie is om mensen met een uitkering aan werk te helpen. Het UWV en de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Apeldoorn ontvangt op dit moment jaarlijks € 10,1 miljoen van de rijksoverheid. Het rijk bouwt deze bijdrage stapsgewijs af. In 2015 moet Apeldoorn uit zien te komen met een bijdrage van € 5,4 miljoen per jaar. De afgelopen periode hebben B. en W. zich gebogen over de consequenties voor Apeldoorn. In Apeldoorn doen ruim 2700 mensen een beroep op de Wet Werk en Bijstand (WWB) of de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Ook in Apeldoorn is er sprake van een toenemende vraag. Kort en goed: wij moeten meer mensen laten integreren voor veel minder geld.

Tegen dit decor wil ik het met u hebben over de conciërge. Daar is de laatste tijd veel om te doen geweest. Het is ingewikkeld maar ik ga u proberen uit te leggen voor welk dilemma ik als wethouder voor sociale zaken sta.

In Apeldoorn hebben 150 mensen een ID of WIW baan (vroeger ook wel Melkertbaan genoemd). Een aantal hiervan werkt als conciërge. Als gemeente financieren wij deze banen uit het eerder genoemde reïntegratiebudget. De 150 ID of WIW banen leggen een groot beslag op de middelen. Op dit moment besteden wij 30% van het beschikbare budget aan de financiering van deze 150 banen. En daarmee helpen wij 5% van de doelgroep aan zinvol werk. De overige 95% moet het met de resterende 70% doen.  Bij ongewijzigd beleid gaat in 2015 bijna 55% van het reïntegratiebudget naar deze 5%. Wij krijgen immers aanzienlijk minder geld. Dit betekent dus dat wij het merendeel van onze 2700 potentiële klanten in nog mindere mate kunnen begeleiden richting werk.

Omdat wij deze situatie zagen aankomen hebben wij de scholen gevraagd om de conciërges in vaste dienst nemen. Wij hebben de scholen hiervoor een premie in het vooruitzicht gesteld. Een aantal scholen heeft zijn conciërges inmiddels in vaste dienst genomen. Een groter aantal heeft echter aangegeven niet in staat te zijn om hiervoor ‘eigen’ geld vrij te maken, wat neerkomt op ontslag.

En dat doet pijn. Op de eerste plaats natuurlijk bij de mensen om wie het gaat; de conciërges. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun leerlingen en voor hun school. Op de tweede plaats voor de scholen. Die raken hun gewaardeerde krachten kwijt. Maar ook deze wethouder zit met zijn handen in het haar. Wie redt de conciërge?

Fokko Spoelstra, wethouder van de gemeente Apeldoorn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.200 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over politiek

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!