Apeldoorn geeft zorg een 6,4

Vrijdag 18 november 2016

Door Redactie

Archief

Landelijk wordt onderzoek gedaan onder mensen met een chronische aandoening of beperking en mantelzorgers. Doel van het onderzoek is dat men zelf een beeld krijgt van de eigen kwaliteit van leven. Daarmee is men ook beter in staat om aan te geven waar extra ondersteuning nodig is. Daarnaast geeft het onderzoek een landelijk en een lokaal beeld. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven in Apeldoorn voor deze groep bewoners op 6,4 ligt, het landelijke gemiddelde is 6,2.

De betrokken inwoners geven hun dagelijks leven gemiddeld een 6,5 en hun gezondheid een 6,3. De omgeving wordt gewaardeerd met gemiddeld een 6,9. De zorg krijgt de laagste waardering, een 5,7, waarbij vooral opvalt dat betrokkenen weinig vertrouwen erin hebben dat de zorg voor iedereen betaalbaar en goed blijft. In Apeldoorn doen tot op heden 316 personen mee aan het onderzoek. Wethouder Paul Blokhuis: “Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg en ondersteuning. De gemeente heeft meer taken gekregen en gaat met inwoners in gesprek over wat zij nodig hebben. De waardering is in Apeldoorn iets hoger dan het landelijk gemiddelde, maar het kan natuurlijk beter. Daar werken we hard aan. Ik hoop dat nog veel meer inwoners mee gaan doen aan dit onderzoek en zo ook beter met ons in gesprek kunnen gaan over de ondersteuning die zij nodig hebben.”

Welzijn
Het onderzoek ‘Mijn kwaliteit van leven’ is niet alleen gericht op de zorg maar ook op hoe je je omgeving ervaart zoals je buurt, sociale contacten e.d.. Welzijn in brede zin staat centraal in het onderzoek. Het vormt een mooie aanvulling op het cliëntervaringsonderzoek Wmo dat de gemeente Apeldoorn heeft laten uitvoeren. Dat onderzoek is vooral gericht op de Wmo-ondersteuning die de gemeente biedt.

Initiatief
Het onderzoek ‘Mijn kwaliteit van leven’ is gedaan op initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM en wil inzichtelijk maken waar goede zorg om draait, juist nu er veel verandert in de zorg.

Meedoen?
Hoort u tot de doelgroep van het onderzoek en wilt u meedoen door de vragenlijst in te vullen? Gaat u dan naar de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?