Help de bevolking van Oekraïne

Derivaten potentieel probleem bij “De goede Woning”?

Donderdag 15 november 2012

Door StrangeArt

(Waarom bij “De Goede Woning” Zonnekoning gedrag en bij “Ons Huis” een risicomijdende financiering?)

Rentederivaten (bescherming tegen renteverandering) staan sinds woningbouwvereniging Vestia in een kwade reuk. Vestia is failliet, het Rijk en andere woningbouwverenigingen moeten Vestia financieel bijspringen. Huren bij Vestia gaan omhoog, het woningonderhoud wordt soberder, woningbouwprojecten worden niet meer uitgevoerd en personeel is ontslagen.

Rentederivaten in de meest simpele vorm, zijn een solide lange termijn financieel instrument: het verzekert tegen een toekomstige rentestijging waardoor de solvabiliteit van de instelling meer “planbaar”is”. Er zijn ook rentederivaten waarvan de waarde afhankelijk is van de marktrente. Blijkt de markrente te dalen dan moet cash worden bijgestort. Bij dit type derivaten is geen sprake van lange termijn zekerheid, maar is er een daadwerkelijk risico.
Geld moeten bijstorten kan de bezitter van deze derivaten in acute financiële problemen brengen.

Woningbouwvereniging “De Goede Woning” heeft risicovolle derivaten. Concreet betekent dit dat er op termijn een liquiditeitrisico is, of, dat er ten minste een financiële buffer moet worden aangehouden. Deze buffer gaat ten koste van andere activiteiten (dood geld). Het feit dat het rijk wil dat op korte termijn risicovolle derivaten worden afgebouwd maakt de financiële situatie nog risicovoller.

Feit is dat “De Goede Woning” wel en “Ons Huis” niet deze risicovolle derivaten in bezit heeft. Is het bestuur van “De Goede Woning” minder alert?, denk het bestuur de markt te verslaan, kortom een financieel beleid een semipublieke instelling onwaardig.

Bron: Centraal Fonds Volkshuisvesting

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?