Drie basisscholen van Leerplein055 van start met Zon op School

Vrijdag 28 maart 2014

Door Redactie

deA

Vanaf maandag 31 maart start de duurzame energiecoöperatie deA het project Zon op School op drie basisscholen in de gemeente Apeldoorn. De basisscholen die meedoen zijn De Eendracht, Sterrenschool Apeldoorn en De Tweede Stee in Loenen. Er komen zonnepanelen op het dak en in de school zal de opbrengst van de panelen dagelijks te volgen zijn. Dit alles in combinatie met een aantrekkelijk lespakket om bewustwording over het gebruik van groene energie te realiseren bij de leerlingen.

Toelichting op het project Zon op School
Zon op School is een project van deA in samenwerking met de scholen van Leerplein055. Doel van het project is om kinderen bewust te maken van het gebruik van groene energie, schoolgebouwen duurzamer te maken en de energierekening omlaag te brengen. Bij de uitvoering van het project bij de Sterrenschool Apeldoorn is tevens Kerschoten Energie Neutraal betrokken en bij De Tweede Stee helpt Loenen energieneutraal een handje.

Verkoop van zoncertificaten
Om het project te laten slagen, wordt financiële hulp gevraagd van ouders en andere geïnteresseerde Apeldoorners en Loenenaren. Iedereen die wil, kan de scholen helpen door een zoncertificaat te kopen op www.de-A.nl/zonopschool. Een zoncertificaat kost 50 euro. Na zes jaar krijgt men hiervoor gegarandeerd 60 euro terug. Grotendeels is de financiering al rond, de verkoop van de zoncertificaten is nodig voor de laatste 25% van de investering.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?