Help de bevolking van Oekraïne

Emmaus Parochie Apeldoorn steunt jonge cacaoboeren in Ghana

Donderdag 4 juli 2019

Door Marianne Zegwaard-Waanders

Al vele jaren steunt de Emmaus Parochie in Apeldoorn de Stichting Solidaridad: ,,En dat willen we graag zou houden”, zegt Diaken Ronald Dashorst. In overleg met Solidaridad, is in de werkgroep Em-missie besloten het project van de jonge cacaoboeren in Ghana te ondersteunen.

,,We doen daarom een aantal speciale collectes in de weekenden van 29/30 juni, 6/7 juli en 13/14 juli”, vertelt Ronald. ,,En na afloop van de mis op zondag 14 juli, houdt Solidaridad een lezing waarvoor wij iedereen van harte willen uitnodigen. De meeste mensen vinden chocolade heerlijk waardoor de vraag naar cacao explosief stijgt. De cacaoboeren in Ghana werken dan ook keihard om ons van die chocolade te voorzien.” Maar, zo legt hij uit, met verouderde landbouwmethoden putten ze de grond volledig uit. ,,Hierdoor loopt de cacaoproductie terug en leven veel boeren in bittere armoede. Daarom zien veel Ghanese jongeren een toekomst als cacaoboer nniet zitten. Zij zoeken werk in de steden, waardoor het platteland leegloopt en de cacaoproductie verder afneemt. Gevolg is dat steeds meer boeren met een leeftijd in de 60 geen opvolger hebben die het land kan bewerken.”

Solidaridad

Om te zorgen dat wij ook in de toekomst kunnen genieten van chocolade, werkt Solidaridad daarom samen met jonge cacaoboeren aan een duurzame toekomst:,,Ze doen veel goed werk. Samen met partners zijn ze het MASO-programma gestart met als doel de volgende generatie cacaoboeren enthousiast te maken voor het boerenvak. Daarmee creëren ze een aantrekkelijke toekomst met lokale werkgelegenheidskansen in de cacao. Dit wordt gedaan door aan te tonen hoe de cacaoteelt en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid jongeren in staat stelt om een ​​productief, bevredigend en lonend leven te leiden. Daarmee kunnen de jongeren echt het verschil maken en krijgen de cacaoboeren in Ghana krijgen een nieuw gezicht.”

Lezing

Op zondag 14 juli zal Willem Jan van Elst van Solidaridad na de mis van 11.30 uur in de dagkapel aan de Hoofdstraat 18 een lezing geven over het MASO project: ,,Wij nodigen iedereen uit om te komen luisteren en wellicht inspireert dit voldoende om ook een steentje bij te dragen! De koffie staat klaar”, besluit Ronald.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?