Gelijke kansen voor alle kinderen: Stichting Leergeld maakt het verschil

Woensdag 17 januari 2024

Door Kevin van Es

Armoede vormt een groeiende uitdaging in onze samenleving met een toenemend aantal mensen, zelfs zij die werken, die hiermee te maken krijgen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal het percentage kinderen dat opgroeit in armoede naar verwachting stijgen, van 6,1 procent naar 7,1 procent in 2024. Dit betekent dat vanaf dat jaar ongeveer 230.000 kinderen onder de armoedegrens zullen opgroeien. Een realiteit die ongewenst is, vooral op school. Stichting Leergeld, een landelijke organisatie, staat paraat om financiële ondersteuning te bieden aan deze kinderen. De missie van Stichting Leergeld is het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De stichting biedt hulp op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.

Zelfs schijnbaar alledaagse, maar uiterst belangrijke behoeften, zoals het verstrekken van een fiets, worden door Stichting Leergeld opgepakt. De stichting staat er voor dat kinderen nu kunnen meedoen en daardoor later meetellen, een mooi streven. Huub Deterd is ondertussen alweer drie jaar actief als voorzitter van Stichting Leergeld. Hij komt oorspronkelijk uit Almelo, maar voelt zich al ruim 20 jaar Apeldoorner. In dit artikel bespreken we de taken van de Apeldoornse tak, Stichting Leergeld Apeldoorn- Voorst. “Elke stichting heeft een eigen lokale invulling,” vertelt Huub.

Basisbehoeften

Veel dingen lijken vanzelfsprekend, maar in diverse gezinnen zijn normale dingen helaas niet normaal. Huub noemt een aantal voorbeelden: “Voor een kind zonder fiets is het lastig om op school te komen, wanneer je ouders minder geld hebben, wordt sporten al gauw te duur. Zonder een goed werkende laptop wordt school en het maken van huiswerk een flinke uitdaging. Wij proberen kinderen van ouders beneden een bepaald inkomensniveau te ondersteunen met hulpmiddelen zodat ze nu gewoon mee kunnen doen. Het is van groot belang voor de sociale, intellectuele en inhoudelijke ontwikkeling van de kinderen. We bieden niet alleen maar hulp rond school, maar ook op het gebied van sport en cultuur.” Het scala aan hulp is breed, zoals geld voor de zomerschool, (sport)kleding, een abonnement voor een culturele of sportieve vereniging.”

Een kleine groep intermediairs gaat eerst op huisbezoek om kennis te maken, de inkomenstoets uit te voeren en om te kijken wat de (urgente) vraag/behoefte in een gezin is. Wanneer een gezin recht op steun heeft ontvangen ze niet letterlijk het bedrag op de rekening, dit gaat in een voucher of direct van de stichting naar de partij die de steun levert. “Dus als iemand een fiets krijgt maken we het geld niet over naar de ouder, maar direct naar de fietsenmaker. “Onze vrijwilligers op kantoor zijn vervolgens continu bezig met het verwerken van de aanvragen,” vertelt Huub. De Apeldoornse tak ontvangt zo’n 6500 aanvragen per jaar, een groeiend aantal.  

Meer zorgen, meer werk

Ook Huub merkt dat de financiële zorgen in Nederland, en dus ook in Apeldoorn, toenemen: “We mogen dit niet normaal gaan vinden, en de problemen worden eerder erger dan beter. We zien een groei in de aantallen aanvragen en aantallen kinderen die we mogen helpen, we doen steeds meer.” De toenemende problemen zorgen niet voor verlies van motivatie bij Huub en het team: “Het zorgt voor motivatie, vrijwilligers kiezen bewust voor ons, het is een mooi betekenisvol en dankbaar doel.”

De stichting heeft goede afspraken met haar partners. “Per thema staan er een aantal afspraken vast, over het type laptop dat we leveren hebben we goede afspraken, ook is er een bepaald budget voor een fiets en hangt er aan het betalen van contributie een maximum. We hebben een standaard aanbod bij verschillende vragen,” legt Huub uit.

Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door vele bijdragen en steun uit de lokale samenleving en van bedrijven die ons als ambassadeur steunen. Ook hebben we uitstekende banden met de gemeente Apeldoorn en Voorst en met deze vereende krachten en goede samenwerking komt elke euro bij de kinderen terecht,” aldus Huub.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.100 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!