Help de bevolking van Oekraïne

Gezamenlijke aanpak woonfraude succesvol

Vrijdag 27 maart 2015

Door Redactie

Vier jaar na de ondertekening van het convenant om onrechtmatige bewoning aan te pakken, blijkt de gezamenlijke aanpak nog steeds succesvol.

In 2014 zijn 53 woningen extra vrijgekomen door het aanpakken van woonfraude. Dit is goed nieuws voor de woningzoekende die al jaren zoekt naar een woning. De wachttijd voor een woning wordt hierdoor korter. Er zijn 112 zaken onderzocht, hiervan is in 11 gevallen een waarschuwing gegeven. In 15 gevallen was er sprake van een hennepkwekerij. Deze 15 woningen zijn direct ontruimd. Op basis van gemeentelijk onderzoek is bij één adres de uitkering beëindigd en eenmaal is over een periode de uitkering teruggevorderd.

Samenwerking
De gemeente Apeldoorn, brandweer, politie en de Apeldoornse woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning, De Woonmensen en Sprengenland Wonen ondertekenden in november 2010 het convenant Woonfraude. Deze organisaties zijn partners in de gezamenlijk de strijd tegen onrechtmatige bewoning. Van onrechtmatige bewoning is bijvoorbeeld sprake als iemand een woning onderverhuurt terwijl hij of zij zelf ergens anders woont. Na vier jaar samenwerken is de conclusie dat samenwerken loont. Onderdeel van de samenwerking is bijvoorbeeld het uitwisselen van adresgegevens. De samenwerking leidt tot een integrale aanpak van de ook in Apeldoorn voorkomende onrechtmatige bewoning. Doel is een eerlijke en transparante woonruimteverdeling te bevorderen. Daarnaast staat veiligheid en leefbaarheid in de aanpak centraal.

Melden van onrechtmatig gebruik
Nog te vaak wordt geconstateerd dat een woning door onrechtmatig gebruik wordt onttrokken aan de woningvoorraad. Het gevolg daarvan is dat woningzoekenden ten onrechte langer moeten wachten op de toewijzing van een huurwoning in Apeldoorn. Vermoedens van woonfraude in huurwoningen kunnen worden gemeld bij de Apeldoornse woningcorporaties.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?