Help de bevolking van Oekraïne

Loopt de binnenstad leeg?

Zaterdag 14 mei 2016

Door StrangeArt

Uit onderzoek blijkt dat er 16% minder personen de binnenstad bezoeken. Niet dagelijkse aankopen zijn ook verminderd, eveneens met 16%. Crises en veranderend koopgedrag worden genoemd als oorzaak voor dit ontwijkende centrum bezoek. Niets doen is geen optie, ondernemers zullen wervend bezig moeten zijn om u – als consument – te verleiden uw portemonnee te trekken.

De gemeente voelt de noodzaak van een ander beleid en wil een fonds vormen om, samen met de ondernemers, de binnenstad aantrekkelijker te maken. In het ACEC was er een druk bezochte bijeenkomst om ondernemers te informeren over dit binnenstadsfonds. Citaat uit de uitnodiging:

De gemeente Apeldoorn heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd om de openbare ruimte in de binnenstad op orde te krijgen. Zo’n investering rendeert alleen als ondernemers werk maken van marketing en kwaliteitsverbetering van de beleving van de binnenstad. Dat heeft het hoogste effect als alle partijen hierin samenwerken.
Met een binnenstadsfonds komt er een structureel bedrag van € 350.000,- per jaar beschikbaar. Dit geld is bestemd voor promotieaansluiting bij evenementen, vermaak in de binnenstad, sfeerverbetering en centrummanagement. Het doel is om blijvend meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Het binnenstadsfonds en het centrummanagement zorgen ervoor dat de regie over de economie in de binnenstad uiteindelijk in handen van de ondernemer ligt.

Belangrijk bij dit de vorming van dit fonds is de medewerking en inspraak van de ondernemers zelf. Ook hier geldt: Als de ondernemer zelf niet met ideeën komt, komt de gemeente met ideeën. Anders geformuleerd: besteding van het geld moet ondernemingsgedreven zijn. Oftewel: het moet een fonds zijn voor en door ondernemers.
Financiering van het fonds: invoering van reclamebelasting.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?