Meer vluchtelingen en de rol van woningbouwverenigingen

Donderdag 4 februari 2016

Door StrangeArt

Uw politieke blogger leest de raadsstukken en wil wat kwijt

De gemeente

Apeldoorn is een ‘Easy going’ gemeente als je kijkt naar de rust die er is bij de opvang van asielzoekers (De Voorwaarts) en het te plannen asielzoekerscentrum (GGNet). Rust die je ten koste van alles moet behouden, wij willen geen varkenskoppen en demonstraties, dat zit niet in onze Apeldoornse aard. Toch moet je de ogen niet sluiten voor de extra taak die de gemeente krijgt bij de opvang van asielzoekers en het integreren van ex-vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen (Statushouders).
Gemeente Apeldoorn beseft ook dat het een fragiel evenwicht is, emoties kunnen zo maar omslaan. Om die reden is er een aparte taskforce (projectgroep) opgericht. Taak van de projectgroep:

  • huisvesting van statushouders (zowel minderjarige alleenstaande vluchtelingen als volwassen statushouders, al dan niet in gezinsverband)
  • integratie van statushouders (taal, educatie, wonen, maatschappelijke begeleiding, participeren, inkomen, werk, kortom: onderdeel worden van de Apeldoornse samenleving)
  • draagvlak voor de opvang van statushouders,
  • begeleiden van de ontvangende samenleving bij de komst van mensen uit een andere cultuur
  • het in kaart brengen van de financiële consequenties voor de gemeente van de toegenomen aantallen statushouders
  • het definiëren van de rol van de gemeente in relatie tot die van partners

Het echte probleem

Over integratie maak ik mij geen zorgen, maar het echte probleem kan de gemeente niet oplossen:

  • huisvesting van statushouders (zowel minderjarige alleenstaande vluchtelingen als volwassen statushouders, al dan niet in gezinsverband)

En laat die extra woningbouw nou net een taak zijn van de woningbouwverenigingen, een instantie waar de gemeente weinig dwingende invloed op kan uitoefenen.

Elke gemeente is naar rato van het aantal inwoners verplicht om een aantal statushouders te huisvesten. Volgens het COA (http://bit.ly/1TDL6Mf ) moeten gemeenten In de tweede helft van 2015 gemeenten ongeveer 20.200 vergunninghouders huisvesten. Voor Apeldoorn (de 1% regel) komt dat neer op ongeveer 200 personen, of te wel 120 woningen. Voor de eerste helft van 2016 wordt een toename geschat van 60 woningen. Een toename ,dus 120+60= 120 woningen. We praten hier over de eerste helft van 2016. Voor de tweede helft verwacht men beduidend meer statushouders. De projectgroep rekent op 360 extra woningen. Voor na 2016 zijn geen prognoses bekend, maar reken er op (gezien de toenemende vluchtelingenstroom) dat het aantal verplicht te verstrekken woningen meer wordt dan die van 2016., dus minimaal 500 woningen.

En nu de woningbouwverenigingen:

Tijdens mijn politieke carrière was ik ondermeer woordvoerder woningbouw. Wat mij opviel in die periode was dat er twee jaarlijks prachtige plannen werden gepresenteerd door de gezamenlijke woningbouwverenigingen. Maar er ontbrak altijd een terugkijk moment: wat is er van het vorige plan terecht gekomen, er was simpelweg geen evaluatie. (persoonlijke noot geheel voor mijn verantwoording:) Weinig kwam terecht van het vorige plan, er werd wel gebouwd in de midden en hogere klasse, maar sociale woningbouw bleef ver achter bij de geprognosticeerde aantallen.

Ik herinner mij een PMA vergadering waar raadslid Hendriks (Toen GemeenteBelangen, GB) graag een besloten vergadering wilde omdat hij van een klokkenluider had gehoord dat woningbouwverenigingen zich niets aantrokken van de gemeente en dus hun eigen plan hadden. Plannen die niet overeenkwam met de plannen die men aan de gemeente presenteerde. Zijn voorstel voor een niet openbare vergadering werd afgehamerd. Achteraf spijt het mij dat ik hem geen steun gaf, noem het voortschrijdend inzicht (einde persoonlijke noot)

Afsluitend:

Heeft u als woningzoekende een urgentieverklaring en moet u lang wachten, geef dan niet de vluchtelingen de schuld. Het probleem wordt veroorzaakt door uw woningbouwvereniging. Deze instantie anticipeert niet op de toekomst.

Nog een keer afsluitend

Maak ik een reken of denkfout, schrijf ik te kort door de bocht, zitten er persistente onwaarheden in mijn betoog? Projectgroep en woningbouwvereniging, reageer.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.300 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!