Help de bevolking van Oekraïne

Uitvaartorganisatie Monuta

Dinsdag 24 augustus 2010

Door Stadsmens

Voor de serie ‘Apeldoorns trots’ bezocht blogger Reinier Groenendijk uitvaartorganisatie Monuta. Een modern bedrijf waarvan de basis lang geleden in Apeldoorn werd gelegd. Bestuursvoorzitter Jeanine Helthuis vertelt er graag over.

“Het is 1923. In Apeldoorn besluit het werkliedenverbond Patrimonium tot de oprichting van begrafenisverbond Monuta. Het idee achter de oprichting was dat men vond dat alle Apeldoorners recht hadden op een, zoals dat zo mooi heet,  ‘piëteitsvolle uitvaart op protestants-christelijke grondslag.’ Men besloot tegelijk ook het feitelijk verzorgen van de uitvaart maar in eigen hand te nemen vanuit de overtuiging dat anderen te duur of te weinig piëteitsvol waren.”

Zo ontstond aan de Apeldoornse Loolaan het eerste Monuta uitvaartcentrum van Nederland. Nu, bijna negentig jaar later, vormen de 130 vestigingen van Monuta samen met het Apeldoornse hoofdkantoor een moderne uitvaartonderneming.

“Ja, bij ons is op uitvaartgebied bijna alles mogelijk, zolang het past bij de wensen van de overledene of de nabestaanden. Hoewel veel mensen kiezen voor een traditionele uitvaart verzorgen wij ook de meest bijzondere uitvaarten. Wat misschien minder bekend is, is dat wij een team bijzondere uitvaarten hebben dat is gespecialiseerd in het verzorgen van herdenkingsdiensten en uitvaarten met veel media-aandacht zoals die van de slachtoffers van de vliegramp in Tripoli. Ook regelt dit gespecialiseerde team uitvaarten waar veel protocol bij komt kijken zoals bij een uitvaart van een staatshoofd of een lid van het Koninklijk Huis dat net als wij veel binding met Apeldoorn heeft.”

Uitvaarten zijn geen taboe meer en de tendens is dat meer taboes doorbroken zullen worden.

“Wij krijgen steeds meer verzoeken om van een uitvaart iets kleurrijks te maken. Iets persoonlijks en passend bij het leven van de overledene. Daarnaast is een steeds vaker gehoorde wens om de begrafenis of crematie op foto of film vast te leggen. Iets wat tot voor kort nauwelijks bespreekbaar was.”

Monuta opereert vanuit een maatschappelijk betrokken basis. Hiervoor werd het Monuta Charity Fund opgericht waarvan Erica Terpstra voorzitter is.

“Wij besteden een flink bedrag per jaar aan maatschappelijke doelen. Het is een heel bewuste keuze om veel kleinschalige projecten te steunen. Vaak lokaal en gerund door vrijwilligers. Dit is ook de reden dat de naam Monuta niet wordt gezien bij grootschalige evenementen.  In Apeldoorn zijn we betrokken bij veel lokale netwerken en denktanks en nemen we deel aan veel voor de stad relevante discussies. Wij zijn Apeldoornse altijd trouw gebleven en we voorzien nog een lange relatie met de plaats waar het ooit allemaal begon.”

(Foto: Peter Vroon)

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

Elke maandag ons nieuws in de mail?